НА ТЕМА

ЗОШТО УЧЕНИЦИТЕ ОТСУСТВУВААТ ОД ЧАСОВИ?


Анкетата беше спроведена кај учениците од графичката струка од прва и трета година. Ги прашавме учениците заради кои причини отсуствуваат од часови, но и што можат тие и професорите да направат за да се намалат отсуствата. Еве ги нивните одговори:

Givest-HasTech

* за побрзо да одиме на шетање после часови
* затоа што сме заспани на првите часови
* затоа што не ни се учи
* за да не правиме тест
* за да избегниме испрашување
* за да си поминиме убаво кога имаме гости за време на час
* за дотерување пред шетање
* за да се оди на кафе
* заради немање интернет понекогаш
* за да спиеме
* оти не ни се решаваат задачи
* за да не вежбаме на физичко
* за да си се сликаме за на инстаграм или да пишиме со други лица
* за да си се пофалиме колку часови сме избегале
* за да поиграме игри онлајн
* ни се здосадија часовите на ваков начин
* топло беше времето за шетање

Givest-HasTech

* за да се оди на тренинг
* кочи интернетот
* пречат домашните со други обврски
* оти почнува фудбалот
* оти треба да се пиши спортска
* попладне имаме послаба концентрација
* готов е ручекооооот!!!!
* одам да се туширам за „излагање“
* ми се спие, легнав во 5 сабајле
* да го наранам помалиот брат
* вклучен сум со слика и слушам музика
* затоа што сме мрзливи и не сакаме да учиме
* заради болест
* напорно е и досадно цело време на телефон, мал е екранот за учење
* тешко е да се учи од телефон 7 часа, боли глава цел ден пред телефон,
* не ни се седи на час
* има ученици кои мислат дека и така ќе поминат